Perica Vasiljević, Andrea Žabar Popović, Milena Aleksić. Glasnik antropološkog društva Srbije,